Polityka prywatności

INFORMACJA WSTĘPNA:

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w firmie REHABILITACJA DOMOWA Anna Wilgosz ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych:

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

REHABILITACJA DOMOWA Anna Wilgosz przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:

 • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest REHABILITACJA DOMOWA Anna Wilgosz, ul. Szkocka 51/4, 54 402 Wrocław.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia usług medycznych związanych z rehabilitacją i masażem, zarządzania tymi usługami w zakresie dokumentacji oraz rozliczeń, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, kontaktu oraz archiwalno – statystycznych. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do

 • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
 • dostępu do danych osobowych,
 • zmieniania tych danych,
 • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
 • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych.

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, służący identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo.

DANE OSOBOWE

Podczas wysyłania wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie, rejestrowane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nr telefonu

Powyższe dane są traktowane jako poufne, służą jedynie umożliwieniu pracownikowi firmy REHABILITACJA DOMOWA Anna Wilgosz kontaktu z Państwem w sprawie umówienia wizyty. Nie są wykorzystywane w żadnym innym celu i nie są udostępniane osobom nieupoważnionym. Nadzór i zarządzanie naszą stroną internetową sprawuje firma REYCO Martyna Rejkowicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zachodnia 26/13, natomiast właścicielem serwerów, na których znajdują się dane naszych stron internetowych jest firma H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, specjalizująca się w świadczeniu usług hostingowych oraz udostępnianiem i obsługę serwerów dedykowanych, serwerów VPS, a także rejestracją domen internetowych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wszystkie wykorzystywane przez nas serwery są profesjonalnie zabezpieczone przed fizycznym dostępem przez nieuprawnione osoby, jak również są również odpowiednie zabezpieczenia systemowe.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:

Firma REHABILITACJA DOMOWA Anna Wilgosz nie ujawnia danych osobowych osobom niebędącym pracownikami firmy, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, postępowanie sądowe lub prokuratorskie). W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.