Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja domowa dzieci

Problem wad postawy ciała staje się coraz poważniejszym problemem społecznym i z roku na rok dotyczy on coraz większej grupy dzieci w wieku szkolnym, młodzieńczym a nawet przedszkolnym. Obecnie problem ten dotyczy już około 50-60% populacji dzieci w wieku rozwojowym.

Aby organizm dziecka mógł się prawidłowo rozwijać, konieczne jest właściwe funkcjonowanie i współdziałanie układu mięśniowego – odpowiedzialnego za stabilizację dynamiczną, wraz z układem kostno-stawowym, zapewniającego bierną stabilizację dla narządu ruchu. W związku z tym, że w czasie rozwoju i wzrostu dziecka nieustannie zmieniają się proporcje ciała i położenie środka ciężkości, dziecięcy organizm ma ogromne zapotrzebowanie na ruch, aby rozwój układu mięśniowego mógł w prawidłowy sposób nadążyć za wzrostem kośćca. Dlatego niezwykle ważne jest, aby u dzieci już od najmłodszych lat rozwijać i kształtować nawyk prawidłowej postawy ciała.

Najczęściej wady postawy ciała w wieku dziecięcym spowodowane są:
– niedostateczną ilością aktywności fizycznej,
– nieprawidłowymi nawykami,
– siedzącym trybem życia,
– zbyt długim przebywaniem w jednej pozycji,
– nieodpowiednio dobranymi meblami do wzrostu dziecka,
– niewłaściwą postawą podczas czytania czy pisania,
– nieprawidłowym noszeniem plecaka,
– ubieraniem niedopasowanego obuwia,
– zbyt dużymi obciążeniami.

Ogromy wpływ na kształtowanie prawidłowych zachowań i postawy sylwetki dziecka mają rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Dlatego ważne jest, aby stale obserwować postawę swojego dziecka i w razie wystąpienia niepokojących objawów jak najszybciej zareagować. Tylko wczesna profilaktyka i terapia ruchem u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym pozwoli skutecznie zapobiec powikłaniom wynikającym z nieprawidłowej postawy ciała.

Współpracujemy z dziećmi, u których zdiagnozowano:
skoliozy, plecy wklęsłe, okrągłe i płaskie, kolana koślawe i szpotawe, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, stany pourazowe (złamania i zwichnięcia), wady stóp.