Terapia niemowląt

Rehabilitacja domowa niemowląt

Wady ośrodkowego układu nerwowego w różnym stopniu wpływają na zaburzenie prawidłowego rozwoju dziecka. U jednych dzieci może dojść do lekkich zaburzeń zauważalnych dopiero w okresie szkolnym (dysleksja, jąkanie, moczenie nocne), a u drugich mogą być to ciężkie zaburzenia prowadzące do nieprawidłowego rozwoju umysłowego, problemów z motoryką, poruszaniem się, codziennym funkcjonowaniem i nawiązywaniem relacji społecznych.

Neurorozwojowa metoda NDT-Bobath została stworzona przez małżeństwo Bobath w latach 40 XXw. i jest stosowana zarówno w terapii dzieci jak i osób dorosłych. Poprzez specjalne techniki koncepcji NDT Bobath, które są przyjazne dzieciom, terapeuta wraz z rodzicami, wspólnie będą dążyć do tego, aby dziecko z zaburzonym rozwojem motorycznym mogło wielokrotnie doświadczać prawidłowych wzorców ruchowych, które w przyszłości będą kształtować jego funkcjonowanie w życiu codziennym.

Głównym celem terapii jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło stać się samodzielne i aby mogło w pełni wykorzystywać swoje możliwości. Niezwykle cenne i istotne jest wprowadzenie w życie wskazówek terapeutycznych dotyczących prawidłowej pielęgnacji dziecka – karmienia, noszenia, usypiania czy zabawy, które w naturalny i płynny sposób wspomogą proces rehabilitacji. Dlatego rodzice od początku powinni być w pełni zaangażowani w planowanie i współprowadzenie terapii swojego dziecka.

Do głównych zasad metody NDT Bobath należy:
– obniżanie wzmożonego i podwyższanie obniżonego napięcia mięśni,
– hamowanie nieprawidłowych odruchów i wzorców ruchowych,
– wyzwalanie jak najbardziej prawidłowych form ruchu,
– wykorzystywanie poprawnych wzorców ruchowych w życiu codziennym.

Terapia metodą NDT-Bobath kierowana jest do dzieci z:
– uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
– mózgowym porażeniem dziecięcym,
– obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
– opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
– problemami ortopedycznymi,
– wadami genetycznymi,
– asymetrią ułożeniową,
– zaburzoną funkcją karmienia, ssania, połykania.