Rehabilitacja seniorów

Rehabilitacja seniorów Wrocław

W ostatnich latach w całej Europie zaobserwowano, że w znacznym stopniu wydłużyła się długość ludzkiego życia i według prognoz demograficznych przewiduje się, że liczba osób starszych będzie stale wzrastać. W związku z tym jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnego społeczeństwa jest zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej osobom w podeszłym wieku.

Proces starzenia jest nieuniknionym etapem w życiu każdego z nas, a zmiany fizyczne zachodzące wraz z wiekiem dotyczą wszystkich układów organizmu. Stopniowo ograniczana aktywność fizyczna, spowodowana chorobami ogólnoustrojowymi z czasem prowadzi do zmniejszenia masy tkanki mięśniowej i kostnej. W konsekwencji przyczynia się to do ograniczenia ruchomości w stawach, powstawania przykurczy mięśniowych, zaburzeń lokomocji, wstępowania niewydolności krążeniowo-oddechowej, a także niesie za sobą ryzyko wystąpienia cukrzycy lub otyłości. Ponad to u osób w podeszłym wieku wzrasta liczba zachorowań na choroby poznawcze i demencyjne tj. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, depresja czy otępienie.

Dzięki wprowadzeniu w życie regularnej aktywności ruchowej, można spowolnić zmiany zachodzące w organizmie i utrzymać dobrą kondycję na lata. Przez codzienną aktywność fizyczną i prowadzoną rehabilitację leczniczą dążymy do tego, aby pacjenci w podeszłym wieku mogli być jak najdłużej sprawni, samodzielni i niezależni od pomocy osób trzecich.

Odpowiednio prowadzona rehabilitacja osób starszych wpływa na:
– zwiększenie wydolności fizycznej,
– poprawę samooceny jakości życia,
– utrzymanie prawidłowej ruchomości w stawach,
– zapobieganie powstawania zaników mięśni i przykurczy,
– poprawę koordynacji ciała,
– utrzymanie równowagi i stabilnej postawy ciała
– poprawę wydolności układu krążeniowo-oddechowego,
– poprawę samopoczucia,
– zachowanie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności,
– podtrzymanie aktywności społecznej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) kładzie szczególny nacisk na promowanie wszelkich możliwych form aktywności fizycznej dla osób starszych, ponieważ ruch jest jedynym skutecznym i sprawdzonym sposobem na utrzymanie sprawności ciała i umysłu. Dbajmy więc o swoich rodziców, dziadków i bliskich, aby mogli cieszyć się jak najdłużej zdrowiem i spokojem.